پایگاه خبری تحلیلی
مرور

یادداشت‌ها

تصمیم پسندیده ظریف

اگر تصمیم ظریف از روی ترس هم صورت گرفته باشد، سزاوار سرزنش نیست، زیرا اولاً ترس در حوزه امور عمومی با ترسِ شخصی به…