پایگاه خبری تحلیلی
مرور برچسب

آمریکا

روایت "اکونومیست" از ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان

ماموریت فاجعه‌بار

تبعات و پیامد‌های حضور و ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان، فاجعه بار بوده است. با این حال، انتظار می‌رود که همزمان…